Địa chỉ: Thôn Đồng Phương
 30/06/20  Tin tức Sự kiện  69
Sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục học sinh là hoạt động không thể thiếu trong mỗi nhà trường nói chung và trường mầm non Ngọc Thiện số 2 nói riêng. Họp phụ huynh là hoạt động thường niên hàng năm thường được tổ chức vào đầu năm học hay giữa năm và cuối năm học.