Địa chỉ: Thôn Đồng Phương

Hội Thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"


Một số hình ảnh trẻ hoạt động và trải nghiệm tại các khu vui chơi trên sân trường, khu chợ quê của bé.