Địa chỉ: Thôn Đồng Phương

Hội nghị tổng kết năm học: 2017- 2018


Ngày 25 tháng 5 năm 2018 trường mầm non Ngọc Thiện số 2 đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và đề ra phương hướng cho năm học 2018- 2019. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp