Địa chỉ: Thôn Đồng Phương

hội giảng chào mừng 26 /03/2018


Để chào mừng 87 năm ngày thành lập đoàn 26 tháng 03 và giải phóng miền nam 30 tháng 04. Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch và cho các tổ tiến hành cho giáo viên trong tổ bốc thăm, mỗi giáo viên tham gia hội giảng 1 hoạt động. Sau khi bốc thăm giáo viên trong các tổ sẽ tiến hành dự giờ, rút kinh nghiệm cùng nhau trao đổi thảo luận về chuyên môn.