Địa chỉ: Thôn Đồng Phương

Hoạt động thăm quan trải nghiệm tại khu lưu niệm 6 điiều Bác Hồ dạy công an nhân dân - Trường Mn Ngọc Thiện số 2


Ngày 16 tháng 5 trường Mn Ngọc Thiện số 2 đã tiến hành cho học sinh đến thăm quan trải nghiệm khu lưu niệm "6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân" tại Nhã Nam. Đến đây thay mặt nhà trường và học sinh đã thắp hương và dâng hoa lên Bác, Học sinh đã được nghe bài thuyết minh về nguồn gốc của khu lưu niệm, trẻ biết được 6 điều Bác Hồ dạy Công An Nhân Dân. Trẻ được vào thăm quan và nghe thuyết minh các hình ảnh Bác Hồ làm việc.