Địa chỉ: Thôn Đồng Phương

Công tác chuẩn bị cho hội thi "Xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm"


Để chuẩn bị cho hội thi Xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm giáo viên và phụ huynh học sinh kết hợp lao động, dọn dẹp môi trường, chuẩn bị tốt mọi điều kiện, nội dung cho hội thi được thành công tốt đẹp