Địa chỉ: Thôn Đồng Phương
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Ngọc Thiện số 2

Thôn Đồng Phương
c0ngocthien2ty@bacgiang.edu.vn